අධිවේගී වෙස් මුහුණු කපන යන්ත්‍රය

  • High Speed Mask Cutting Machine

    අධිවේගී වෙස් මුහුණු කපන යන්ත්‍රය

    මෙම යන්ත්රය අතිධ්වනික වෑල්ඩින් මගින් මුහුණු ආවරණයේ දෙපස 3-7 මි.මී. පළල ප්රත්යාස්ථ පටියක් තැබිය යුතුය. චලනය වන පටිය මත මුහුණු ආවරණ හිස්ව තැබීමට අවශ්‍ය වන්නේ ක්‍රියාකරු 1 ක් පමණක් වන අතර නිමි මුහුණු ආවරණ යන්ත්‍රය ස්වයංක්‍රීයව නිපදවනු ඇත. පැරණි විලාසිතාවේ ආවරණ යන්ත්‍රයේ මූලික වශයෙන්, මෙම යන්ත්‍රය වඩාත් ස්ථාවර හා ඉහළ ප්‍රතිදානයක් ඇති අතර කන්-ලූපය සඳහා එහි භ්‍රමණය වන ආකාරය වෙනස් කර ඇත.