වෛද්‍ය මාස්ක්

 • Medical Mask

  වෛද්‍ය මාස්ක්

  නිෂ්පාදන නම: වෛද්‍ය මාස්ක්
  ස්ථරය: ස්ථර 3 ක්
  පෙරහන් ද්‍රව්‍ය: වියන ලද + උණු නොකළ + වියන ලද
  පෙරහන් ශ්‍රේණිගත කිරීම: ≥95%
  BFE: ≥95%
  ප්‍රමාණය: 17.5 x 9.5cm (හෝ ඉල්ලූ පරිදි)
  වර්ගය: කණ එල්ලීම
  වාසි: පෙරීමේ ස්ථර 3 ක්, ගන්ධයක් නැත, අසාත්මිකතා ද්‍රව්‍ය, සනීපාරක්ෂක ඇසුරුම්, හොඳ හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව. දූවිලි, පරාග, හිසකෙස්, උණ, විෂබීජ ආදිය ආශ්වාස කිරීම වැළැක්වීම.