ශල්‍ය වෙස්

 • Surgical Mask

  ශල්‍ය වෙස්

  ආකෘතිය: ඉවත දැමිය හැකි 3-ප්ලයි සැත්කම් මුහුණු ආවරණ
  පිරිවිතර: 10 pcs / bag
  ප්‍රමාණය: 17.5 * 9.5cm
  වර්ණය: නිල්
  ද්රව්ය: වියන ලද රෙදි සහ උණු කළ පෙරහන
  පෙරහන් ශ්‍රේණිගත කිරීම:> 99%